Rådgivning

Rådgivning

Rådgivningen Hos Aarhus Kofoedsskole

 

Skolen har 3 socialrådgiver ansat og alle nye elever modtages i rådgivningen.

Alle forløb indledes med en eller flere individuelle afklarende samtaler. Der foretages en udredning

af borgerens situation, for at finde frem til formålet med tilknytningen til skolen. Samtalerne

munder ud i en plan for forløbet, herunder med afsæt i elevens og sagsbehandlerens formål. Under samtalen orienteres borgeren om forpligtelse til afrapportering og daglig fraværsmelding.

 

Eleverne bliver tilknyttet en Rådgiver som følger elevens forløb på skolen og formålet med

tilknytningen til skolen er hele tiden i fokus.

 

I rådgivningen kan eleverne få:

  • Individuelle afklarende og vejledende samtaler, som er løsningsfokuserede og ressourceeorienterede.
  • Støtte til sundhedsmæssige og sociale udfordringer.
  • Personlig udvikling og selvindsigt.
  • Individuelt skræddersyet handleplan med konkrete mål/delmål, fokuspunkter og aktiviteter.
  • Tilbud og netværk og støtte til personlig udvikling.
  • Løbende justering af indsats i forhold til borgerens behov, ressourcer og progression.

Socialrådgiveren hjælper med til at udarbejde handleplaner og er til rådighed for samtaler og er ligeledes tovholdere til de kommunale sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere og

kan til slut i forløbet udarbejde en skriftlig status beskrivelse på forløbet.

 

Rådgivernes fokus i arbejdet med eleverne er at styrke borgerens personlige ressourcer, så borgerne bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv og se et nyt perspektiv på sin fremtid. Et andet fokus i rådgivningen er at arbejde med at ændre borgerens selvopfattelse fra opgivende og afmægtig til at kunne se styrker og potentiale.