Mentor

Kofoeds Skoles Mentorefterværn

 

Målgruppe

Borgere/elever som efter endt forløb på Kofoeds Skole skal videre i et andet afklarings/beskæftigelses/uddannelsesrettet tilbud.

 

Ydelse

Kofoeds Skoles socialrådgivere kan give støtte og sparring til borgeren/eleven i overgangsperioden mhp en god opstart. Koordinering imellem de offentlige instanser og samarbejdspartnere som borgeren er i kontakt med. Hjælp til at fastholde forløbet i det pågældende tilbud; herunder støtte til at komme op og ud af døren om morgenen. Generel støtte, rådgivning og vejledning ift den enkeltes livssituation. Bisidder ved samtaler og møder i psykiatrien, alkohol og misbrugsbehandling, familieafdelingen mv.

 

Omfang

Der gives i hvert forløb som udgangspunkt 2 timers mentorstøtte ugtl. Såfremt det vurderes at behovet for støtte ændrer sig justeres aftalen med jobcentersagsbehandler.