Frivilige

Frivillighed på Kofoeds Skole.

Vil du være med til at gøre en forskel og sætte en udvikling i gang?

Kan du smitte med begejstring og skabe ro og overblik?

 

Vi har brug for dig!

 

Vi tilbyder dig

• Et fagligt og engageret fællesskab, som kan udvikle dig og dine kompetencer.

• Yderst fleksible arbejdstider, der passer dig. Eksempelvis morgen-, eftermiddags- eller

aftentimer. Eller bliv frivillig i en periode.

• Gratis fællesspisning.

• Udtalelse efter 6 måneders frivilligt arbejde.

 

Intern frivillige

Der kan være mange grunde til at være frivillig på Kofoeds Skole. Det kan være tidligere elever,

som har gennemgået en udvikling som gør, at de har mod på at påtage sig opgaver i huset, som de

har et særligt ansvar for. Det kan eksempelvis være undervisning, ansvar for opdatering af vores

sociale medier eller andet.

 

Ekstern frivillig

Det kan også være mennesker som af forskellige årsager ikke længere har en tilknytning til

arbejdsmarkedet, men som fortsat ønsker et aktivt liv, hvor ens kompetencer kan bidrage til noget

meningsfyldt arbejde i samspil med andre mennesker.

 

Som ny frivillig i huset, bliver man præsenteret for de forskellige undervisnings- og

værkstedstilbud, så man har god forudsætning for at definere ens eget arbejde på skolen som

frivillig. ”Hvor er det lige jeg kan se mig selv og mine kompetencer blive sat i spil?”

 

Man får matchet en ”mentor” – en medarbejder/kollega, som man kan sparre med både i forhold til

det faglige arbejde men også praktisk med garderobe, frokost og andet.

 

Fælles for alle er, at der udarbejdes en frivillig kontrakt med beskrivelse af ansvarsopgaverne. Der

vil løbende være opfølgning med skolens socialrådgivere, med mulighed for at justere arbejdstid og

eller opgaver, så det passer den enkelte frivillig bedst.