Værd at vide

  • Kursusfolder forår 2016 - hent den hér

Kofoeds Skole Århus

Velkommen til vores hjemmeside

Kofoeds Skole er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Århus kommune. Skolens elever er i alderen 18- ca. 60 år


Som elev har man mulighed for at:

  • Deltage i undervisning i mange forskellige fag
  • Arbejde på skolens værksteder
  • Få hjælp og oplæring på værkstederne
  • Få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere
  • Deltage i spændende fællesarrangementer og studieture
  • Spise med ved den fælles, gratis frokost

 

Kofoeds Skole kom til Århus i sommeren 2003. Vi er her for at være med til at løse nogle af de særlige problemer i byen.


Vi tilbyder hjælp til selvhjælp til byens udsatte grupper: f.eks. ensomme, arbejdsløse, misbrugere eller nedslidte mennesker.


Vi hjælper den enkelte ud af modløshed og stilstand og frem mod et liv som aktiv og selvhjulpen samfundsborger